ముగించు

చికిత్సాలయాలు


KK హాస్పిటల్

డాక్టర్. పి. అయూబ్ ఖాన్, KK హాస్పిటల్, D No.9/139-10, MG రోడ్, Rly. కోడూరు


ఫోన్ : 9440082948
వర్గం / పద్ధతి: నర్సింగ్ హోమ్
Pincode: 516101


SLV చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్

డాక్టర్ D. వీరయ్య, SLV చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్, D No 2/428 RS రోడ్, రాజంపేట


వర్గం / పద్ధతి: నర్సింగ్ హోమ్
Pincode: 516115