ముగించు

పాఠశాలలు


KGBV పెద్దపసుపుల

పెద్ద పసుపుల గ్రామం, పెద్దముడియం మండలం, అన్నమయ్య జిల్లా.


వర్గం / పద్ధతి: ఎగువ Pr. మరియు సెకండరీ / బాలికలు
Pincode: 516411


MPPS B.C.కాలనీ బోడితిప్పనపాడు

బోడితిప్పనపాడు గ్రామం, పెద్దముడియం మండలం, అన్నమయ్య జిల్లా.


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ-విద్య
Pincode: 516411